Špedicija “GEM” Banja Luka

pruža usluge carinskog posredovanja u uvozu i izvozu robe,
kao i u svim drugim carinskim postupcima

Kvalitet

Naš kvalitet usluge je zasnovan na poznavanju potreba naših klijenata te u svakoj mogućnosti našu uslugu dopunjujemo kvalitetom ponuđenih servisa, komunikacijom, dinamičnošću, optimalnim rokovima i privlačnim cijenama.

Korespodenti

Sarađujemo sa korespodentima dugi niz godina na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, tako da vršimo usluge carinskog posredovanja na svim carinskim terminalima u državi.

Dokumentacija

Za robu čiji uvoz odnosno izvoz podleže dozvolama, mišljenima i saglasnostima – kao što su lijekovi i medicinska sredstva, farmaceutski i biološki uzorci, električna i elektronska oprema i aparati, pružamo usluge posredovanja kod pribavljanja ovih dokumentata, odnosno apliciranja za odgovarajuće dozvole kod nadležnih organa.

Uvoz polovnih automobila

  • Transport vozila iz svih država EU
  • Izvozno carinjenje vozila u EU
  • Uvozno carinjenje vozila u BIH
  • Pribavljanje potrebne dokumentacije za uvoz
  • Registracija vozila

Sve informacije na broj 0038765/660-307(viber, whatsapp) ili na e-mail: gordan.nidzic@gmail.com

O nama

Špedicija “GEM” Banja Luka osnovana je 1990. godine u Banja Luci. 2004.-te godine selimo u vlastite prostorije u ulici Mladena Stojanovića 26b. Takođe, posjedujemo kancelariju u neposrednoj blizini carinskog terminala u Banja Luci. Špedicija “GEM” trenutno zapošljava šest radnika koji posjeduju Certifikate o ispunjavanju uslova za obavljanje špediterskih poslova koje izdaje Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske. Posjedujemo carinske garancije otvorene kod Carinske Ispostave Banja Luka i Carinskog Referata Pošta Banja Luka.

Osnivač/direktor

Siniša Nidžić, dipl. oecc.

JIB

4400836340003

EORI broj

SIBA005005LC02789

Mjesto

Banja Luka, 78000

Adresa

Mladena Stojanovića 26b

Žiro račun

555-007-00040804-65 (Nova Banka, Banja Luka)

Telefon

+38751/349-860

+38765/660-307

Fax

+38751/349-870

E-mail

sped.gem@live.com

Kontakt

Ulica Mladena Stojanovića 26b u Banjaluci.